Menu
Základní škola Dolní Podlužíokres Děčín

V pondělí 29. 4. 24 budou zveřejněny výsledky zápisu do 1. třídy a do přípravné třídy.

Školní družina

Školní družina je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin.

Vychovatelky

  • I. odd.   Markéta Čapková 
  • II. odd.   Bc. Lucie Marková, DiS.
  • III. odd. Petra Ivaničová
  • IV. odd. Eliška Říhová

telefon: 412 384 806

mobil ŠD I. odd.: 777 521 128

            ŠD II. odd.: 773 651 214

Formy činnosti ŠD

Jsou to zejména činnosti pravidelné, příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. ŠD umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Všechny tyto okruhy náplně ŠD by měly být chápány v co nejširším smyslu slova.

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a měla by zahrnovat i funkční režimové momenty bez zbytečných prodlev.

Příležitostné akce ve ŠD jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, jako např. besídky, slavnosti, výlety.

Nabídka spontánních aktivit je průběžná – klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po organizované části má následovat možnost spontánních her, spontánní činnosti ranních a koncových hodin. Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování, popř. motivování některých vlastních aktivit dětí. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

Příprava na vyučování zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, které upevňují či rozšiřují poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Vypracování domácích úkolů je umožněno dětem, které čekají v družině na zájmové kroužky, vždy po dohodě s rodiči. Vychovatelka žákům úkoly neopravuje.

Školní družina

Ochrana osobních údajů

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Ochrana ozn

Svátek a výročí

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den ochránců míru

Zítra má svátek Ferdinand

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.

Partneři · Dotace · Dary · Publicita