OSR ZŠDP

Od listopadu 2015 má sdružení nový název a stanovy - po transformaci spolku:

Sdružení rodičů při Základní škole Dolní Podluží, z. s. (zapsaný spolek)

SR při ZŠDP, z. s.

 

Vážení rodiče,

 e-mailové spojení na Občanské sdružení rodičů při ZŠDP je stále platné. Mělo by sloužit pro lepší komunikaci Vás všech se zástupci, které jste si zvolili. Na tuto adresu můžete posílat své podněty, připomínky či návrhy. 

osr.zsdp@seznam.cz

 

Stanovy platné od 10. 11. 2015

Stanovy

Zápis ze zasedání valné hromady 11. 11. 2014

Volba předsedkyně OSR

Zápis ze zasedání valné hromady 12. 11. 2013

Zápis z členské schůze - 10. 11. 2015