Dokumenty

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Dodatek ke školnímu řádu  ze dne 11. 9. 2019

Školní vzdělávací program "Vyrůstáme pod Jedlovou"

Úvod
Charakteristika předmětů - I. st.

Charakteristika předmětů - II. st.

Projektové dny, průřezová témata

Učební plán - 2019/2020 - I. st.

Učební plán - 2019/2020 - II. st.

 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2018/2019

Příloha: Výroční zpráva o hospodaření 2018

Výroční zpráva školy za šk. rok 2017/2018

Příloha: Rozbor hospodaření školy za rok 2017

Výroční zpráva školy za šk. rok 2016/2017

Příloha: Rozbor hospodaření školy

Řád školní družiny

 
 
 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování - více dnů

Žádost o uvolnění žáka z Tv

Žádost o uvolnění žáka z Tv bez náhrady

 

Rozpočet ZŠ 2018

Rozpočet 2019 - 1. návrh rozpočtu

Rozpočet 2019 - schválený rozpočet

Rozpočet 2020 - schválený rozpočet

 

Rozpočtový střednědobý výhled hospodaření 2020 - 2021

Rozpočtový střednědobý výhled hospodaření 2021 - 2022