Dokumenty

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní vzdělávací program "Vyrůstáme pod Jedlovou"

Úvod

Učební plán - 2016/2017 - I. st., II. st.

Výroční zpráva školy za šk. rok 2016/2017

Příloha: Rozbor hospodaření školy

Řád školní družiny

 
 
 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování - více dnů

Žádost o uvolnění žáka z Tv

Žádost o uvolnění žáka z Tv bez náhrady


Rozpočet ZŠ 2017