ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU A PT

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

Aktuální informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

 

oznamujeme Vám, že zápis do 1. třídy povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

se koná ve dnech:      7. 4. 2021 (středa) od 8.00 – 9.30 hodin, 14.00 – 17.00 hodin,

 8. 4. 2021 (čtvrtek) od 8.00 – 9.30 hodin, 14.00 – 17.00 hodin

 9. 4. 2021 (pátek) od 8.00 – 9.30 hodin, 14.00 – 15.30 hodin

v budově 2. stupně Základní školy Dolní Podluží (ředitelna).

K zápisu přineste kopii rodného listu dítěte a svůj OP (rodiče – cizinci pas a doklad o pobytu v ČR), rozhodnutí o odkladu z předešlého zápisu.  

       

 Zápis je pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 

!!!V rámci opatření vlády a nařízení MŠMT k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí!!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

K zápisu je nutné dodat:

a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list pro školní rok 2021/2022 (ke stažení na webu školy),

b) pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad (+ k žádosti o odklad patřičná doporučení – Doporučení pedagogicko-psychologické poradny, lékařskou zprávu – pokud ji již budete mít k dispozici)

Vše můžete doručit do školy následujícími způsoby:

1.     do datové schránky školy (ID schránky je zskmkvz),

2.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),

3.     poštou,

4.     osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ

5.     osobně - nejpozději v den konání zápisu  (čas dle vašich možností)

 

Veškeré dotazy ráda zodpovím telefonicky (739 572 095), s vyplněním dokumentů Vám případně pomohu na místě).

 

Těšíme se na setkání!

                       Mgr. Markéta Hobzová, ředitelka školy

 

Kritéria přijetí

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad školní docházky

Zápisní list

 

Informace o přípravné třídě

Žádost o zařazení do přípravné třídy