INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Informace k návratu žáků do školy od pondělí 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo rozhodnuto, že se od pondělí 12. dubna 2021 vrátí do školy k prezenční formě výuky žáci přípravného ročníku. Žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník) se budou po týdnu střídat v tzv. rotační výuce. V současné chvíli pro Vás připravujeme veškeré informace k organizaci návratu a také k povinnému testování žáků.

 

Nyní však stále čekáme na vyjádření ministerstva, zda se otevřou školy od pondělí 12. 4. 2021 také v okrese Děčín. Dle informací z médií by se mohl návrat žáků v okrese Děčín z důvodů nepříznivého epidemiologického vývoje odložit o 1 týden (tedy na pondělí 19. dubna). MZd rozhodne až v pátek 9. 4. v odpoledních hodinách. Po té vás budeme okamžitě informovat.

 

Informace k provozu školy: do 11. dubna 2021se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

Informace k provozu školy: do 28. března 2021se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

Informace k provozu školy od 27. února do 21. března 2021 (zdroj MŠMT):

• MŠMT informuje, že od 27. 2. 21 probíhá distanční (on-line) vzdělávání i pro žáky 1. a 2. tříd.

Děti z přípravné třídy budou plnit tištěné úkoly. Distanční vzdělávání je povinné. Platí též povinnost žáky z výuky omlouvat.

Se všemi rodiči se spojí třídní učitelky, bude Vám sdělen rozvrh hodin.

• Informace k ošetřovnému najdete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Stravování: všechny děti jsou z obědů odhlášené.

Máte nárok na oběd, ale pouze do jídlonosičů.  KDO BUDE CHTÍT OBĚD, ZAVOLÁ V PONDĚLÍ RÁNO DO ŠJ (nyní nelze přes www.strava.cz) - 412 384 805!

 

 

Informace k provozu školy od 15. do 28. února 2021 (zdroj MŠMT):

MŠMT informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR zůstává provoz škol a školských zařízení ve stejném režimu jako dosud

 

Informace k provozu školy od 1. do 14. února 2021 (zdroj MŠMT):

• MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám. Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 probíhá ve stejném režimu jako dosud.

 

Informace k provozu školy od 25. ledna 2021 (zdroj MŠMT):

• MŠMT informuje, že provoz škol i nadále probíhá jako dosud. Ve škole mohou být pouze děti z přípravné třídy, žáci z 1. a 2. ročníku.

• ŠD je v provozu.

• ŠJ je v provozu.

O případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda ČR ve středu 27. 1. 21.

 

Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna  2021 (zdroj: MŠMT)

• MŠMT informuje, že provoz škol i nadále probíhá jako dosud. Ve škole mohou být pouze děti z přípravné třídy, žáci z 1. a 2. ročníku.

• ŠD je v provozu.

• ŠJ je v provozu.

 

Informace k provozu školy od 4. do 10. ledna 2021 (zdroj: MŠMT)

• Je povolena osobní přítomnost ve škole žákům přípravné třídy, 1. a 2. ročníku.

• Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem - on-line (upozorňujeme na povinnost omlouvat žáky z distanční výuky dle školního řádu).

Žáci dostali informace o rozvrhu do učeben (Google Meet).

• Žáci a  zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

• Školní družina je v provozu od 6 - 16 hodin.

• Školní jídelna je v provozu.

Žáci, kteří se vzdělávají on-line, mají nárok na dotovaný oběd (pouze do jídlonosičů).

 

Informace k provozu školy od 21. 12. 2020

 MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny.

 V těchto dnech NEPROBÍHÁ ani on-line výuka.

 ŠD nebude v provozu v těchto dnech ani o vánočních prázdninách.

 ŠJ nebude v provozu.

 Informace o provozu škol od 4. ledna 2021 MŠMT zatím nesdělilo. Sledujte webové stránky, informace budou také zaslány žákům na e-maily.

 

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, jsou pro vás připraveny informace týkající se návratu do školy od 30. 11. 2020

Obnovuje se docházka pro 3., 4. a 5. a 9. třídu. Prezenční docházka je povinná!

Do školy nastoupí také 6. a 7. třída (budou mít mírně upravený rozvrh, vše se žáci dozví přes Google učebny).

8. třída bude mít od 30. 11. do 4. 12. povinné on-line vzdělávání (bude upravený rozvrh, vše se žáci dozví přes Google učebny).

Od pondělí 7. 12. se systém otočí (6., 7. tř. on-line, 8. třída ve škole, rozvrh se dozvíte).

 Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Prosíme rodiče, aby neposílali do školy nemocné děti! Děkujeme.

Školní jídelna je v provozu za dodržování zvýšených hygienických opatření.

ŠD je v provozu v plném rozsahu.

Vstup cizím osobám do školy není dovolen (individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě        s vyučujícími).

O případných změnách budete informováni.

V případě dotazů se spojte s vedením školy nebo s třídními učiteli telefonicky.

 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

V pondělí 16. listopadu probíhá on-line výuka podle stanovených rozvrhů.

V úterý 17. listopadu je státní svátek (výuka neprobíhá).

Od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníku základní školy.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je nutné mít roušky na výměnu  - minimálně 2 roušky na dopoledne, pro žáky, kteří navštěvují ŠD, ještě roušku na odpoledne!).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školní jídelna a školní družina bude v provozu.