Návštěva Terezína

úterý 30. května 00:00 | Projektové dny | Markéta Hobzová

 

Návštěva Terezína

Dne 30. 5. 2017 jsme se my, žáci 8. a 9. třídy, vydali na exkurzi do Malé pevnosti v Terezíně, kterou jsme si prohlédli společně s Národním hřbitovem. Průvodce nám vyprávěl o tom, jak zde život vězňů probíhal, dozvěděli jsme se o strašných životních podmínkách - nedostatečné hygieně, hladu, zimě i nedostatku místa atd. Prošli jsme asi půlkilometrovou podzemní chodbou, dozvěděli jsme se také, proč byla pevnost Josefem II. postavena a k čemu před 2. světovou válkou sloužila. Viděli jsme samotky, místnosti, kde bývalo i 60 vězňů, což je pro nás nepředstavitelné. V jedné velké místnosti se mělo tísnit na pryčnách i přes 500 vězňů a byly zde jen 2 toalety! Potom jsme viděli krátký dokument, z kterého jsme získali informace, jaké množství vězňů odtud bylo ve vlacích posláno do koncentračních táborů a kolik se jich živých po válce vrátilo domů. Zároveň jsme si prohlédli Muzeum ghetta.

Byl to pro nás silný zážitek, který v nás vyvolal řadu emocí. Sami si nedokážeme představit, jak lidé v té době trpěli.

Děkujeme paní učitelce Havlíčkové a paní ekonomce, že s námi jely.

Marcela Hamplová a Kristýna Hausmannová

Fotogalerie


Zpět