9. třída

9. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

DÚ_11.3.2020

Př 9

M9_přijímací zk._test_č.1

M9_přijímací zk._test_č.2

M9_přijímací zk._test_č.3

M9_přijímací zk._test_č.5

M9_přijímací zk._test_č.6

M9_přijímací zk._test_č.7A

M9_přijímací zk._test_č.7B

M9_přijímací zk._test_č.8A

M9_přijímací zk._test_č.8B

M9_přijímací zk._test_č.9A_31.3.

M9_přijímací zk._test_č.9B_31.3.

M9_přijímací zk._test_č.9C_31.3.

M9_přijímací zk._test_č.10A_7.4.

M9_přijímací zk._test_č.10B_7.4.

M9_přijímací zk._test_č.10C_7.4.

!!!Info pro 9. třídu: Kdo bude mít zájem o tištěný test přijímací zkoušky, je k vyzvednutí u spolužačky Terezy Jelínkové!!!

20. 3. U Terezky jsou i nové testy + opravené, co jste odevzdali.

 

DÚ_17. 3. 2020

DÚ_24.3.2020

Fyzika 9

Ch9 - bílkoviny

Ch9 - cukry

Ch9 - lipidy

DÚ_31.3.2020

F9_Částicové složení látek

F9_PL Částicové složení látek

Ch9_vitamíny

M9_Soustava rovnic-grafická úprava

 Z9_PL_Ústecký kraj

DÚ_7.4.2020

 Z9_PL_Jihomoravský kraj

DÚ_14.4.2020

M9_Vytýkání

M9_Vytýkání_word

Z9_PL_Královehradecký kraj

Ch9_chemické názvosloví

DŮLEŽITÉ!!! Informace pro rodiče vycházejících žáků

DÚ_21.4.2020

F9_jaderné reakce

M9_slovní úlohy_1. část

Ch9_chemické názvosloví

Inf9_PC grafika

Aj9_podstatná jména

Aj9_přídavná jména

DÚ_28.4.2020

Aj9_zájmena+TEST 3

Čj9_Jiří Voskovec, Jan Werich

DÚ_5.5.2020

Aj9_číslovky_pom.slovesa

Chj9_hoření

Z9_Aktuální stav vody

DÚ_12.5.2020

F9_Radiační havárie

F9_Radiační havárie (Power Point)

Ch9_hasicí přístroje

M9_slovní úlohy na soustavu rovnic_zadání

DÚ_19.5.2020

M9_Racionální čísla

Aj9_Modální slovesa

DÚ_26.5.2020

M9_Logické problémy

Aj9_Přítomný čas

F_9_Jaderná fyzika

DÚ_2.6.2020

M9_Geometrie

Aj9_Minulý čas

Z9_kvíz

F9_Astronomie_odkaz

DÚ_9.6.2020

M9_Povrch a objem

Ch9_molekuly a chem.sloučeniny

F9_Odkaz - Orientace na obloze

DÚ_16.6.2020

M9_státní zkouška

 

Informace pro rodiče žáků II. st.

Od 8. 6. je možná přítomnost žáků II. st. ve škole, to se týká i všech žáků 9. ročníku, nejen těch, kteří se od 11. 5. připravovali na přijímací zkoušky.

Rozvrh:

9. třída vždy ve STŘEDU 9 – 11 hod., tedy 10. 6., 17. 6.  Ve středu 24. 6. NE!!!

Náplň: třídnické hodiny, odevzdávání učebnic, úklid tříd, organizační záležitosti

Při nástupu musí žáci přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení zde  nebo je možné si ho vyzvednout ve škole) - kdo již odevzdal, platí Čestné prohlášení z 11. 5.

Je nutné dodržovat předepsaná hygienická nařízení (roušky, rozestupy).

Z organizačních důvodů nelze zajistit pro žáky oběd.

Vydání vysvědčení - středa 24. 6. (více informací dostanete od tř. učitelky).

Školní rok končí v pátek 26. 6. (29., 30. 6. 20 - ředitelské volno - z důvodu přípravy na rekonstrukci elektroinstalace ve ŠJ).