8. třída

8. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

DÚ_11.3.2020

Př8

Ov8_11.3.

DÚ_17. 3. 2020

DÚ_24.3.2020

Ch8 - hydroxidy

Ch8 - kyseliny

DÚ_31.3.20

8.tř._informace-výukový program DIDAKTA

D8_Národní obrození

F8_Odpor

Ch8_pH

Ov8_PL_Moc zákonodárná

DÚ_7.4.20

F8_Odpor

Ch8_Neutralizace

OV8_PL_Moc soudní

DÚ_14.4.20

Ov8_PL_Moc výkonná

DŮLEŽITÉ!!! Informace pro rodiče vycházejících žáků

DÚ_21.4.20

F8_Fyzikální veličiny

DÚ_28.4.20

F8_Zvuk

DÚ_5.5.20

D8_Občanská válka

DÚ_12.5.20

F8_Výška tónu

DÚ_19.5.20

D8_Sjednocení Itálie

DÚ_26.5.20

D8_Sjednocení Německa

F8_Odraz zvuku

 

Seznam pomůcek na Vv a Pč (hradí rodič, pořizuje škola)