8. třída

8. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

DÚ_11.3.2020

Př8

Ov8_11.3.

DÚ_17. 3. 2020

DÚ_24.3.2020

Ch8 - hydroxidy

Ch8 - kyseliny

DÚ_31.3.20

8.tř._informace-výukový program DIDAKTA

D8_Národní obrození

F8_Odpor

Ch8_pH

Ov8_PL_Moc zákonodárná

DÚ_7.4.20

F8_Odpor

Ch8_Neutralizace

OV8_PL_Moc soudní

DÚ_14.4.20

Ov8_PL_Moc výkonná

DŮLEŽITÉ!!! Informace pro rodiče vycházejících žáků

DÚ_21.4.20

F8_Fyzikální veličiny

DÚ_28.4.20

F8_Zvuk

DÚ_5.5.20

D8_Občanská válka

DÚ_12.5.20

F8_Výška tónu

DÚ_19.5.20

D8_Sjednocení Itálie

DÚ_26.5.20

D8_Sjednocení Německa

F8_Odraz zvuku

DÚ_2.6.20

D8_Vznik Rakouska-Uherska

Ch8_Atomy

DÚ_9.6.20

DÚ_16.6.20

 

Seznam pomůcek na Vv a Pč (hradí rodič, pořizuje škola)

 

Informace pro rodiče žáků II. st.

Od 8. 6. je možná přítomnost žáků II. st. ve škole.

Rozvrh:

8. třída vždy ve ČTVRTEK 9 – 11 hod., tedy  11. 6., 18. 6. Ve čtvrtek 25. 6. NE!!!

Náplň: třídnické hodiny, odevzdávání učebnic, úklid tříd, organizační záležitosti.

Při nástupu musí žáci přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení zde  nebo je možné si ho vyzvednout ve škole).

Je nutné dodržovat předepsaná hygienická nařízení (roušky, rozestupy).

Z organizačních důvodů nelze zajistit pro žáky oběd.

Vydání vysvědčení - čtvrtek 25. 6. 8.00 - 8.45 hod. (více informací dostanete od tř. učitele).

Školní rok končí v pátek 26. 6. (29., 30. 6. 20 - ředitelské volno - z důvodu přípravy na rekonstrukci elektroinstalace ve ŠJ).