7. třída

7. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

DÚ_11.3.2020

Př7

Z7_Rusko

D7_Územní rozvoj

DÚ_17.3.2020,    20. 3. doplněn pokyn v Čj!

!19.3. opravena M str.19, cv.14 (původně chybně zadáno)!

D7_Lucemburkové

Z7_Rusko

DÚ_24.3.2020 !opraveno 26.3.!

Čj7_zápis

D7_Karel IV. - zápis

D7 - Karel IV. - časová osa

DÚ_31.3.2020    !!!2.4.  Dějepis - odpovědi na dané otázky vypracujte písemně do sešitu!!!

M7_Kolmé hranoly

M7_Vlastnosti hranolu

M7_lab.práce_Chování těles v kapalině

DÚ_7.4.2020

M7_PL_Objem kolmého hranolu

Vv7_jarní motivy

7.tř._hrátky s vejci

DÚ_14.4.2020

M7_PL_Povrch kolmých hranolů

F7_Zdroje světla

D7_Gotika

DÚ_21.4.2020

M7_Kolmé hranoly

F7_Stín

Aj7_Austrálie_text

DÚ_28.4.2020

F7_LP fáze Měsíce

D7_Husitství

Př7_Pokyny-Herbář

DÚ_5.5.2020

D7_Čechy za husitských válek

M7_Trojčlenka PÚ

DÚ_12.5.2020

M7_Trojčlenka NÚ

M7_Trojčlenka NÚ (Power Point)

D7_Čechy za husitských válek_pokračování

DÚ_19.5.2020

M7_Trojčlenka

Čj7_VH a VV

F7_Zrcadla v praxi

DÚ_26.5.2020

M7_PSS

M7_PSS_PowerPoint

F7_Zobrazení 2 zrcadly

 

Seznam pomůcek na Vv a Pč (hradí rodič, pořizuje škola)