7. třída

7. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

DÚ_11.3.2020

Př7

Z7_Rusko

D7_Územní rozvoj

DÚ_17.3.2020,    20. 3. doplněn pokyn v Čj!

!19.3. opravena M str.19, cv.14 (původně chybně zadáno)!

D7_Lucemburkové

Z7_Rusko

DÚ_24.3.2020 !opraveno 26.3.!

Čj7_zápis

D7_Karel IV. - zápis

D7 - Karel IV. - časová osa

DÚ_31.3.2020    !!!2.4.  Dějepis - odpovědi na dané otázky vypracujte písemně do sešitu!!!

M7_Kolmé hranoly

M7_Vlastnosti hranolu

M7_lab.práce_Chování těles v kapalině

DÚ_7.4.2020

M7_PL_Objem kolmého hranolu

Vv7_jarní motivy

7.tř._hrátky s vejci

DÚ_14.4.2020

M7_PL_Povrch kolmých hranolů

F7_Zdroje světla

D7_Gotika

DÚ_21.4.2020

M7_Kolmé hranoly

F7_Stín

Aj7_Austrálie_text

DÚ_28.4.2020

F7_LP fáze Měsíce

D7_Husitství

Př7_Pokyny-Herbář

DÚ_5.5.2020

D7_Čechy za husitských válek

M7_Trojčlenka PÚ

DÚ_12.5.2020

M7_Trojčlenka NÚ

M7_Trojčlenka NÚ (Power Point)

D7_Čechy za husitských válek_pokračování

DÚ_19.5.2020

M7_Trojčlenka

Čj7_VH a VV

F7_Zrcadla v praxi

DÚ_26.5.2020

M7_PSS

M7_PSS_PowerPoint

F7_Zobrazení 2 zrcadly

DÚ_2.6.2020

M7_Graf přímé úměrnosti

F7_Lom světla

D7_Král dvojího lidu

DÚ_9.6.2020

M7_opakování úměrností

F7_Rozklad světla

D7_Věk jagellonský

 

!!!Všichni žáci odevzdají učebnice a knížky vypůjčené ze žákovské knihovny nejpozději 22.června 2020. V případě nesplnění této povinnosti nebude žákům vydáno vysvědčení!!!

 

DÚ_16.6.2020

F7_Pokusy s vejci

D7_Výtvarné umění

 

Seznam pomůcek na Vv a Pč (hradí rodič, pořizuje škola)

 

Informace pro rodiče žáků II. st.

Od 8. 6. je možná přítomnost žáků II. st. ve škole.

Rozvrh:

7. třída vždy v PONDĚLÍ 9 – 11 hod., tedy 8. 6., 15. 6., 22. 6.

Náplň: třídnické hodiny, odevzdávání učebnic, úklid tříd, organizační záležitosti.

Při nástupu musí žáci přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení zde  nebo je možné si ho vyzvednout ve škole).

Je nutné dodržovat předepsaná hygienická nařízení (roušky, rozestupy).

Z organizačních důvodů nelze zajistit pro žáky oběd.

Vydání vysvědčení - čtvrtek 25. 6. 9.00 - 9.45 hod. (více informací dostanete od tř. učitelky).

Školní rok končí v pátek 26. 6. (29., 30. 6. 20 - ředitelské volno - z důvodu přípravy na rekonstrukci elektroinstalace ve ŠJ).