6. třída

6. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

DÚ_11.3.2020

Př 6

Z 6 Podnebí

DÚ_17.3.2020

DÚ_24.3.2020

D6_Lit. a nábož. - zápis

F6 - Hustota

M6 - druhy trojúhelníků

Poslech_uč.str.38

DÚ_31.3.20

Čj6_Stupňování příd. jmen

M6_Trojúhelník

D6_Alexandr Veliký

DÚ_7.4.20

D6_Antický Řím

_14.4.20

F6_Stejnorodé těleso

_21.4.20

M6_Desetinná čísla

_28.4.20

F6_Čas

6_Pokyny-Herbář

_5.5.20

Čj6_dva, tři+slovesa

D6_Římská republika

_12.5.20

D6_Punské války

M6_krychle,kvádr

_19.5.20

D6_Punské války

_26.5.20

Čj6_Větné členy

F6_teplota

 

Seznam pomůcek na Vv a Pč (hradí rodič, pořizuje škola)