6. třída

6. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

DÚ_11.3.2020

Př 6

Z 6 Podnebí

DÚ_17.3.2020

DÚ_24.3.2020

D6_Lit. a nábož. - zápis

F6 - Hustota

M6 - druhy trojúhelníků

Poslech_uč.str.38

DÚ_31.3.20

Čj6_Stupňování příd. jmen

M6_Trojúhelník

D6_Alexandr Veliký

DÚ_7.4.20

D6_Antický Řím

_14.4.20

F6_Stejnorodé těleso

_21.4.20

M6_Desetinná čísla

_28.4.20

F6_Čas

6_Pokyny-Herbář

_5.5.20

Čj6_dva, tři+slovesa

D6_Římská republika

_12.5.20

D6_Punské války

M6_krychle,kvádr

_19.5.20

D6_Punské války

_26.5.20

Čj6_Větné členy

F6_teplota

_2.6.20

Čj6_graf_větné členy

D6_Krize římské republiky

_9.6.20

DÚ_16.6.20

 

Seznam pomůcek na Vv a Pč (hradí rodič, pořizuje škola)

 

Informace pro rodiče žáků II. st.

Od 8. 6. 2020 je možná přítomnost žáků II. st. ve škole. 

Rozvrh:

6. třída vždy v ÚTERÝ 9 – 11 hod., tedy 9. 6., 16. 6., 23. 6.

 

Náplň: třídnické hodiny, odevzdávání učebnic, úklid tříd, organizační záležitosti

Při nástupu musí žáci přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení zde  nebo je možné si ho vyzvednout ve škole).

Je nutné dodržovat předepsaná hygienická nařízení (roušky, rozestupy).

Z organizačních důvodů nelze zajistit pro žáky oběd.

Vydání vysvědčení - čtvrtek 25. 6. 10.00 - 10.45 hod. (více informací dostanete od tř. učitelky).

Školní rok končí v pátek 26. 6. (29., 30. 6. 20 - ředitelské volno - z důvodu přípravy na rekonstrukci elektroinstalace ve ŠJ).