5. třída

5. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

Vážení rodiče a páťáci, zřídila jsem pro nás "třídní" mail, který nám všem bude sloužit ke komunikaci, upřesnění dotazů a úkolů a poznámkám k k učivu. Pošlete nám mail = zprávu, zadaný sloh, abychom vás měly v adresáři.  

ucitelkadp.ps@gmail.com

Mgr. P. Sošková., Mgr. M. Hobzová

DÚ_11.3.2020

DÚ - 17. - 23. 3. 20

Milí páťáci, omlouvám se, sešity z geometrie zůstaly ve škole, prosím, dělejte úkoly z G na papír :-) M. H.

Přílohy:

Př_Kostra

Vl_Mezinárodní organizace

DÚ_24.3.20

Aj5_slovíčka_20.lekce

M5_pracovní list

Př5_Svalová a dýchací soustava

Vl5_Sousední státy ČR

DÚ_31.3.20    Čj PS 2.díl str. 32/cv. 2 nahoře, cv. 2 dole - OPRAVA!!!

M5_PL_Desetinná čísla

Aj5_slovíčka_21.l.+bud.čas prostý

Př5_Oběhová+trávicí soustava

Vl5_Polská republika

DÚ_7.4.20

M5_PL_Zlomky_hodiny

M5_PL_Zlomky_tajenka

M5_Zlomky_prezentace

Vl5_Spolková republika Německo

Př5_Vylučovací soustava+Kožní soustava

DÚ_14.4.20

M5_PL_desetinná čísla

Vl5_Rakouská republika

Př5_Smyslová a nervová soustava

Aj5_23.lekce+min.čas být

DÚ_21.4.20

Vl5_Evropa

Př5_Rozmnožovací soustava

Aj5_24.lekce+min.čas mít

DÚ_28.4.20

Vl5_Vodstvo

Aj5_25.lekce+min.čas pravid.sloves

DÚ_5.5.20

Vl5_Sladké vody

Aj5_26.lekce+min.čas neprav.sloves

DÚ_12.5.20

Vl5_Podnebí

Př5_Způsob života

Aj5_U.K.mapa+vlajka

Aj5_27.lekce

DÚ_19.5.20

Vl5_Hospodářství

Aj5_28.+29. lekce

DÚ_26.5.20

M5_PL_násobení,dělení deset.čísel

Vl5_Obyvatelstvo

DÚ_2.6.20

M5_PL_desetinná čísla

Aj5_30. lekce_Pohádky

Aj5_30. lekce_slova z PS str.63

DÚ_9.6.20

M5_PL_krychle, kvádr

Aj5_opak. 1. část

Aj5_opak. 2. část

DÚ_16.6.20

M5_PL_závěrečná práce

Aj5_křížovka

Vl5_PL

5_PL

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

seznamte se s dokumenty ke znovuotevření škol pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020.

1. Pokyny k návratu žáků I. stupně do škol - shrnutí

2. Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. roku 2019/2020 - vydalo MŠMT

3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde:

(je možno si ho vyzvednout ve škole)

Bez vyplněného Čestného prohlášení není možná přítomnost žáka ve škole.

Do 13.5.20 sdělte na tel. číslo třídní učitelky nebo na mail reditelka@zsdp.cz, zda Vaše dítě:

1. nastoupí 25.5.20 do školy (ANO - NE)

2. zda bude dítě chodit na obědy

3. do kolika hodin bude dítě každý den ve škole (odpolední blok bude nejdéle do 14.30 hod.).

 V den nástupu (případně v pátek před nástupem) do školy předejte vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (osobně, mailem – naskenované s podpisem, do schránky).

 

Seznam pomůcek pro 6. třídu na šk. rok 2020/21 (hradí rodič, pořizuje škola)

Seznam pomůcek na Vv a Pč (hradí rodič, pořizuje škola)