5. třída

5. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

Vážení rodiče a páťáci, zřídila jsem pro nás "třídní" mail, který nám všem bude sloužit ke komunikaci, upřesnění dotazů a úkolů a poznámkám k k učivu. Pošlete nám mail = zprávu, zadaný sloh, abychom vás měly v adresáři.  

ucitelkadp.ps@gmail.com

Mgr. P. Sošková., Mgr. M. Hobzová

DÚ_11.3.2020

DÚ - 17. - 23. 3. 20

Milí páťáci, omlouvám se, sešity z geometrie zůstaly ve škole, prosím, dělejte úkoly z G na papír :-) M. H.

Přílohy:

Př_Kostra

Vl_Mezinárodní organizace

DÚ_24.3.20

Aj5_slovíčka_20.lekce

M5_pracovní list

Př5_Svalová a dýchací soustava

Vl5_Sousední státy ČR

DÚ_31.3.20

M5_PL_Desetinná čísla

Aj5_slovíčka_21.l.+bud.čas prostý

Př5_Oběhová+trávicí soustava

Vl5_Polská republika