4. třída

4. třída

KONZULTAČNÍ EMAILY PRO RODIČE A ŽÁKY

DÚ_11.3.2020

DÚ_17. 3. 2020

Přílohy:

Vl_Sámova říše

Př_Ekosystém park

DÚ_24.3.2020

M4_zápis - dodáno 27.3.

Aj_1.část

Aj_2.část

Př4_Ekosystém rybník

Vl4_Ceské pověsti

DÚ_31.3.2020

Př4_ekosystém řeka

Vl4_Velkomoravská říše

DÚ_7.4.2020   !!! Upraveno 9. 4., termín pro odeslání úkolů na mail do neděle 12. 4. :-) !!!

Vl4_Vznik českého státu

Př4_Člověk a příroda

Čj4_Perličky ze ŽK

DIPLOM PRO 4. TŘ.

DÚ_14.4.2020

Př4_Význam vodních ploch

Aj4_26.lekce+ing tvary

DÚ_21.4.2020

Aj4_slovíčka_27.lekce

Vl4_Život prostých lidí

DÚ_28.4.2020

Čj4_Věta jednoduchá a souvětí

Vl4_Kosmas

DÚ_5.5.2020

Vl4_Nástroj (vzor)

Aj4_slovíčka_29.lekce

DÚ_12.5.2020

Čj4_PODMĚT A PŘÍSUDEK_zápis

Čj4_vzor zápisu knihy

DÚ_19.5.2020

Aj4_slovíčka_30.lekce

Čj4_Podmět nevyjádřený + Shoda Př s Po

Vl4_Vznik českého království

DÚ_26.5.2020

Čj4_Několikanásobný podmět

Čj4_Podmět a přísudek 1

Čj4_Podmět a přísudek 2

Čj4_Rod slov oči, uši, děti

Vl4_Přemyslovci_pokračování

DÚ_2.6.2020

Aj4_pracovní list č.1

Čj4_Přímá a nepřímá řeč

Čj4_Shoda přísudku s podmětem 1

Čj4_Shoda přísudku s podmětem 2

Vl4_České království za vlády Lucemburků

DÚ_9.6.2020

Aj4_Křížovka 1

Čj4_Závěrečné opakování

M4_procvičování_1.část

M4_procvičování_2.část

Vl4_Lucemburkové - pokračování

DÚ_16.6.2020

Aj4_Křížovka

Čj4_Křížovka

Vl4_Husitské války

Př4_pracovní list

Vážení rodiče,

seznamte se s dokumenty ke znovuotevření škol pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020.

1. Pokyny k návratu žáků I. stupně do škol - shrnutí

2. Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. roku 2019/2020 - vydalo MŠMT

3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde:

(je možno si ho vyzvednout ve škole)

Bez vyplněného Čestného prohlášení není možná přítomnost žáka ve škole.

Do 13.5.20 sdělte na tel. číslo třídní učitelky nebo na mail reditelka@zsdp.cz, zda Vaše dítě:

1. nastoupí 25.5.20 do školy (ANO - NE)

2. zda bude dítě chodit na obědy

3. do kolika hodin bude dítě každý den ve škole (odpolední blok bude nejdéle do 14.30 hod.).

 V den nástupu (případně v pátek před nástupem) do školy předejte vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (osobně, mailem – naskenované s podpisem, do schránky).

 

Seznam pomůcek pro 5. třídu na šk. rok 2020/21 (hradí rodič, pořizuje škola)